Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Katavi
(Mpanda Hospitali)

Upasuaji

Posted on: December 5th, 2022

Huduma hii hutolewa kwa wateja wenye mahitaji ya Upasuaji, kama Wajawazito