Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Katavi
(Mpanda Hospitali)

Upasuaji

Posted on: June 15th, 2024

Huduma hii hutolewa kwa wateja wenye mahitaji ya Upasuaji, kama Wajawazito