Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Katavi
(Mpanda Hospitali)

Upasuaji

Posted on: September 25th, 2023

Huduma hii hutolewa kwa wateja wenye mahitaji ya Upasuaji, kama Wajawazito