Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Katavi
(Mpanda Hospitali)

Bodi

ORODHA YA WAJUMBE WA BODI YA AFYA HOSPITALI YA RUFAA MKOA  WA KATAVI

 1. MUTAJWAHA LEONCE  -  MWENYEKITI WA BODI

 2. YUSTINA TIZEBA  - KATIBU

 3. ALBETINA S. KATETA - MJUMBE

 4. BARAKA MNYOMOLE  - MJUMBE

 5. FLAVIA F. SHIYO  - MJUMBE

 6. KABABA B. MSANGI  - MJUMBE

 7. SELEMANI MTENJELA - MJUMBE

 8. JACQUILINE C. KAYOMBO  - MJUMBE

 9. OMARY SUKARI  - MJUMBE

 10. MOSES B KABEJA  - MJUMBE

 11. ADAM R. MNYAWI  - MJUMBE

 12. PATRICK A.  - MJUMBE

 13. MARIETHA MLOZI  - MJUMBE