Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Katavi
(Mpanda Hospitali)

Idara

Hospitali ina idara 13 kama ifuatavyo: - 

1. Idara ya Jeriatriki

2 Idara ya  Inpatient

3. Idara ya Outpatient

4. Idara ya CTC

5. Idara Ya  TB Na Ukoma

6. Idara Ya  Radiology

7 Idara Ya  Meno

8. Idara Ya  Macho

9. Idara Ya  Maabara

10 . Idara Ya  Pharmacy

11. Idara Ya  Thietre

12. Idara  Ya  NHIF Na

13. Idara Ya  Utawala