Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Katavi
(Mpanda Hospitali)

Machapisho