Hospitali ya Rufaa Mkoa wa Katavi
(Mpanda Hospitali)

Ujenzi wa Hospital ya rufaa Katavi

image description

Sunday 4th, June 2023
@Katavi

Maendeleo ya ujenzi wa Hospitali ya Rufaa Katavi picha Tar 09 June 2022